Διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά και inverters

Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταικά inverter με την ΔΕΗ είναι τα φωτοβολταϊκά συστήματα που διαθέτουν φυσική, απευθείας σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αντίθεση με τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα δεν αποθηκεύουν την ενέργεια, καθώς η ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι αρκετή για να την καταναλώσει ο παραγωγός (ιδιωτική χρήση) ή να πουλήσει την υπολειπόμενη ενέργεια ή και ολόκληρη αυτής στην ΔΕΗ φωτοβολταϊκών συστημάτων:

Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά πάρκα:

Αφορά φωτοβολταικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 1 kW και πάνω που εγκαθίστανται σε αγροτεμάχια και διοχετεύουν την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας απευθείας στο Δίκτυο με εικοσαετή σύμβαση.

Διασυνδεδεμένες Βιομηχανικές στέγες

Αφορά φωτοβολταικά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 1 kW και πάνω που εγκαθίστανται σε στέγες βιομηχανικών κτιρίων και διοχετεύουν την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας απευθείας στο Δίκτυο με εικοσαετή σύμβαση.

Οικιακές στέγες:Διασυνδεδεμένες

Αφορά φωτοβολταικά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 10 kW που εγκαθίστανται σε στέγες ιδιόκτητων κατοικιών και ιδιόκτητων επαγγελματικών κτιρίων (μόνο για πολύ μικρές επιχειρήσεις) και διοχετεύουν την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας απευθείας στο Δίκτυο με
Πολύ γενικά, τα στοιχεία ενός διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος είναι:

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια (panels) τα οποία μετατρέπουν το ηλιακό φως σε ηλεκτρική ενέργεια,
οι αντιστροφείς (inverters) οι οποίοι μετατρέπουν το συνεχές σε εναλλασσόμενο ρεύμα,
Συμπληρωματικά αποτελείται από το σύστημα στήριξης (σταθερό ή κινητό – tracker), την καλωδίωση, την αντικεραυνική προστασία και τον μετρητή που καταγράφει την ηλεκτρική ισχύ που τροφοδοτείται στο δίκτυο.

Διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά με την ΔΕΗ συστήματα για επιχειρήσεις
Η δημιουργία ενός φωτοβολταικού πάρκου, μιας επιχείρησης παραγωγής ηλιακής ενέργειας, αποφέρει ένα εξασφαλισμένο και σταθερό ετήσιο έσοδο ικανό να αντισταθμίσει πάγια έξοδα λειτουργίας της επιχείρησης. Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταικά inverter Σε όλα τα κράτη η τιμή πώλησης της ενέργειας αυτής καθορίζεται έτσι, ώστε η επένδυση σε φωτοβολταικά συστήματα να αποσβένεται σε εύλογο χρόνο και να επιφέρει ένα σταθερό ετήσιο κέρδος.

Δυνατότητα εγκατάστασης διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων έχουν οι επιχειρήσεις, έχουν στην κυριότητά τους ένα ακίνητο με νόμιμη άδεια.

90 results

  • Sort by
    ...
ΣΠΙΤΙΑ, ΠΑΚΕΤΑ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, φωτοβολταικα, Fronius FR PRIMO 3.5-1 inverter δικτύου για φωτοβολταικά, Φωτοβολταικα για σπίτια αυτονομα, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ,

ΣΠΙΤΙΑ, ΠΑΚΕΤΑ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, φωτοβολταικα, Fronius FR PRIMO 3.5-1 inverter δικτύου για φωτοβολταικά,Φωτοβολταικα για σπίτια αυτονομα, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ,

ΣΠΙΤΙΑ, ΠΑΚΕΤΑ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, φωτοβολταικα, Fronius FR PRIMO 3.5-1 inverter δικτύου για φωτοβολταικά, τιμές, εκπτώσεις, προσφορές, τεχνικά στοιχεία, net metering φωτοβολταικά συστήματα Εξοχικο αυτονομα ΠΑΚΕΤΑ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,

Close My Cart
Close Wishlist
Recently Viewed Close
Close
Close
Categories